කොහොමද යාලුවනේ.ඉතින් මම ආවා පොඩි Blog Post එකක් දාලා යන්න.මෙන්න මේකයි වැඩේ .මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Facebook එකේ පොඩි පොඩි Tips ට්කක් ගැන.සමහරුනම් මේවා දන්නවත් ඇති.නොදන්න අය වෙනුවෙන් තමයි මේ.එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු.

1.රූප සහිත Comments දැමීම.
             මේ මඟින් වෙන්නේ ඔයාලට Facebook එකේ රූප සහිත Comment දමන්න පුලුවන්.ඒ වගේ රූප Chat කිරීමෙදි වුනත් භාවිත කරන්න පුලුවන්.ඔයාලා මම පහතින් දීලා තියන විදියට Comment දමන්න.අදාල රූපය Comment Box එකේ පෙනේවී.


Alt + 1 ☺

Alt + 2 ☻

Alt + 3 ♥

Alt + 4 ♦

Alt + 5 ♣

Alt + 6 ♠

Alt + 7 •

Alt + 8 ◘

Alt + 9 ○

Alt + 10 ◙

මෙතන තියෙන්නේ ටිකයි.මේ විදියට ඔයාලට Alt කී එක ඔබාගෙන විවධ Numbers ඔබලා විවිධ රූප Comment වලට දාන්න පුලුවන්.

2.Facebook හිස් Comment දැමීම.
          ඔයාලා දන්නවාද?Facebook එකේ හිස් Comment එකක් දැමීම Normal කරන්න බැරි දෙයක්.ඒත් ඒකට පොඩි ජිමික් එකක් මම කියලා දෙන්නම් .ඔයාලා Comment Box එකේ හරි Chat Box එකේ හරි මෙන්න මෙහෙම Type කරලා Enter කරන්න. Alt + 0173 .වැඩේ හරි දැන් ඔයාලට හිස් කමෙන්ටුවක් දාගන්න පුලුවන්.


3.Facebook නිල් පාටින් Comment දැමීම.
           ඔයාලා දන්නවද Facebook නිල් පාටින් comment දාන්න.මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ.පලමුව මෙන්න මේ Code එක Comment Box එකට Paste කරගන්න.

@@+[0:[0:1:Your Comment]]
මෙතනYour Comment වෙනුවට ඔබට කැමති දෙයක් යොදා + ලකුන අයින් කරලා Comment කරන්න.